Příprava na hodinu 2. díl

Seriál o přípravách pokračuje druhým díle. Jak si udělat přípravu na hodinu, tak aby byla efektivní? Nasdílím vám své zkušenosti.

První, co bych uvedla, je že nejsem typ člověka, který by byl grafoman. Moje poznámky jsou vždy na věc a nerada „chodím kolem horké kaše“. Proto mi vždy přišlo že typ příprav tzv. po minutě je zcela mimo. Co to je? Je to příprava, která je psána velmi podrobně a je rozplánovaná doslova na minuty.1 Kolegyně mi vyprávěly historky, jak kdysi na fakultě měli dělat přípravu na hodinu psanou po minutách. Opravdu měly sešit, kde bylo „1. min – Dobré ráno žáci, dnes si …. “.

Všichni víme, že do hodiny téměř nikdy v reálné světě nepřijde učitel na vteřinu přesně se zvoněním. Oni ani žáci nejsou mnohdy se zvoněním na místě. Někdy se zdrží na toaletě, někdy mají například tělocvik, někdy jen courají po škole. Učitel se zase zdrží v kabinetu, zapomene si důležitou pomůcku, má dozor, běží přes celou školu do kabinetu a zase zpátky, vystojí si frontu na jediný učitelský záchod, kde je fronta. To poslední berte s rezervou. Vždycky se něco může stát a věřte, že se to stane a téměř pokaždé.

Plánování po minutě není ani vhodná cesta pro moderní styly výuky. V diskusi se můžete zdržet a rázem máte rozhozený zbytek hodiny. Proto doporučuji plánovat hodiny v 5 minutových úsecích a jejich násobkách. Ukázka je níže:

  • 5 min – úvod, docházka
  • 10 min – aktivita 1
  • 10 min – aktivita 2
  • 15 min – aktivita 3
  • 5 min – opakování, závěrečné shrnutí, hodnocení, apod.

Do hodiny byste vždy měli jít s cíli hodiny! I kdybyste přípravu dělali za pochodu do třídy ve stylu Líného učitele2, musíte mít cíl hodiny. K cílům hodiny je dobré použít tzv. Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů. Proč mít cíle hodiny? Hodiny pak nevypadají jako chaos. Můžete si více pohrát s různorodými aktivitami. Hodina se pak lépe plánuje a vyhodnocuje.

Plánujte více než jednu hodinu. Plánujte hodiny v kontextu ostatních hodin. Větší rámec vám pomůže lépe plánovat a promyslet hodiny. Např. Začínám učit zlomky. První hodinu se žák seznámí se zlomkem, druhou hodinu žák interpretuje graficky zlomek, atd.

Kolik hodin výhledově plánovat? U takových předmětů jako je matematika, český jazyk je dobré promyslet koncept 5 až 10 hodin. Nejde o podrobný plán, ale o cíl hodiny. U předmět s 2 hodinami týdně je dobré naplánovat 2-6 hodin. U jednohodinových předmětů plánujeme asi 3 – 4 hodiny.

Na co si dát pozor? Moje učitelka na střední si dělala plán hodin, tak aby končila učivo v květnu. Říkala, že tuhle jede třída na výlet, tuhle jí do toho skočí projekt, pak jsou prázdniny, státní svátek, ředitelské volno, neočekávané volno (havárie), sportovní den, exkurze, kino a zase exkurze, atd. Takže časová rezerva je přibližně 14 dní až měsíc.

Plánovače

K plánování hodin je dobré použít nějakou formu plánovače. Mě se skvěle osvědčila elektronická verze v anglické podobě Chalk Free Lesson Planner. Hodiny lze nastavit, podle představ, lze udělat různé hodiny, kopírovat je, mazat je a dokonce to propojit i se seznamem studentů.

Druhou možností jsou různé učitelské zápisníky. Ty nejdete buď tištěné v obchodě nebo si je zakoupíte v elektronické verzi a vytisknete si je sami doma. Výhodou elektronických verzí je, že si je můžete vytisknout kolikrát chcete v požadovaném formátu. Nevýhodou je, že musíte mít tiskárnu a nějaký kroužkovač na spojení stran.


  1. VŠE. Modelování a plánování vyučovací jednotky. Online. 2024. Dostupné z: https://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/page/186/DEP509_Planovani-vyucovaci-jednotky.pdf. [cit. 2024-06-05]. ↩︎
  2. ČAPEK, Robert. Líný učitel na ČZU. Online. 2019. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=XR3Zfxz84a0&t=19s. [cit. 2024-06-05]. ↩︎

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using