O webu

Tento web jsem založila, abych zmapovala cestu začínajícího učitele, jeho radosti, motivace i problémy. Prostřednictvím svého blogu bych se ráda podělila o své (ne)zkušenosti z prostředí druhého stupně základní školy. Na mém blogu najdete příspěvky, které se věnují učení, komunikaci s žáky a rodiči, třídnictví a přípravě didaktických materiálů.

Blog jsem začala psát v červnu 2019. Mojí prvotní motivací bylo podělit se s mými spolužáky o to, jak to vypadá na českých základních školách. Nebudeme si nic nalhávat. Na pedagogických fakultách, dle mé zkušenosti, budoucí učitele nepřipravují dostatečně na učení žáků v reálném prostředí s jejich reálnými problémy. První rok jsem proto byla doslova šokována, co se ve škole může dít.

Jak jsem začala učit

První školní rok, který jsem začala učit, byl 2018/2019. Přesto, že jsem byla studentkou pedagogické fakulty, najít školu nebylo těžké. V Praze, byl a je takový nedostatek učitelů, že může učit téměř každý.

Zprvu jsem byla opravdu nadšená, dostala jsem starší zavádějící učitelku. Nových mladých lidí bylo na škole dost. Nás, kteří jsme učili matematiku první rok bylo pět ze sedmi. Idea byla taková, že naše zavádějící učitelka nás provede prvním rokem na škole. Pomůže nám řešit problémy a obzvláště nám pomůže s didaktikou. Omyl! Hned na konci prvního měsíce jsem zjistila, že kolegyni jsme „ukradení“ a jediné, co jí zajímalo bylo, jak jsme napsali společné blokové práce, které se psali po dobrání okruhu. V hodině se nám nebyla podívat ani jednou. Radu jsme od ní nikdy neslyšeli. Veškeré pracovní listy a podklady jsem vypracovávala a sdílela se svými novými kolegy já. Jistě vás všechny napadne, že jsem měla otevřít učebnici a učit podle ní. Věřte, že to jsem také chtěla udělat. Jenže v páté třídě byla učebnice matiky k ničemu, nic v ní nebylo vysvětleno.

Když už jsme s kolegy překonali veškeré překážky, přišlo hned několik „hřebíčků do rakve“. V polovině roku odešel kolega a nebyl nikdo, kdo by za něj vzal hodiny. Proto se mě k mému polovičnímu úvazku matematiky přidaly předměty chemie v 9. třídě. To jsem chemii nerozuměla už na základní škole! Vedení mi na to odpovědělo:

To se naučíš z Wikipedie. Já učila snad všechno i hudebku a fyziku. To zvládneš.

Po usilovném otravování a pohovorem s ředitelkou školy po třech týdnech jsem docílila aspoň změnou předmětu na dějepis a zeměpis v pátém ročníku.

Po všem tomto trápení přišla na řadu poslední rána – odměny. Když jsem zjistila, že se přidělují podle toho, kdo byl větší kamarád, bylo jasno. Hledala jsem si nové místo jinde.

Samozřejmě na této škole byla velká řada problémů a vylíčit všechny by vydali snad na knihu. Pro představu, co se odehrávalo na oné škole, to stačí. Mojí aktuální motivací je předat mé dosavadní zkušenosti začínajícím učitelům, kteří nemají takovou možnost poradit se s někým starším a nemají zavádějícího učitele nebo neví, co je první roky čeká.

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using