Moje první třídní schůzky

Máte před sebou první třídní schůzky? Neví co vás čeká? Nebojte! V tomto příspěvku rozebereme, jak třídní schůzky probíhají a co si na ně připravit.

Buďte připraveni

Držme se tohoto hesla. Na schůzky se připravte. Napište si do počítače seznam věcí, které chcete probrat. Napište tam kontakty na sebe, případně kontakty na školu. Nezapomeňte na důležitá data. Tento seznam vytiskněte každému rodiči. Věřte, že někteří rodiče jsou skvěle připraveni. Vždy se najdou někteří, kteří nemají s sebou tužku ani papír. Šetříte tím čas sobě i rodičům.

Zeptejte se kolegů, co budou oni zmiňovat na třídních schůzkách. Vždy se něčím (i po letech) inspiruji. Obvykle totiž na něco zapomeneme. Proto před třídními schůzkami máme v kabinetu malou neoficiální poradu na téma „Co budeme říkat na třídních schůzkách“. Pokud jste ve škole noví a nevíte, jak to na škole chodí, začněte se ptát. Zkuste začít třeba větou „Jano, prosím tě, co budeš říkat na třídních schůzkách?“. Zkušenější kolegyně vám rády poradí.

Jak začít?

Přijďte na třídní schůzku v čas. Přesto řekněte rodičům, že počkáte ještě 5 minut, kdyby někdo přišel později. Protože vždy někdo přijde později (to jim samozřejmě neříkejte). Mezi tím jim můžete rozdat své připravené materiály.

Představte se. Řekněte jim, jak se jmenujete. Kontakt na vás (e-mail, bakaláři, apod.). Zvažte, zda chcete rodičům dávat své telefonní číslo! Někteří učitelé to dělají, ale jiní s tím mají špatnou zkušenost. Já osobně telefonní číslo dávám, ale upozorním je, že je to mé soukromé číslo. Zmíním, že po telefonu se děti neomlouvají apod. Některé situace se totiž velmi špatně popisují pomocí textu (šikana, psychické problémy, apod.).

Zmiňte organizaci školního roku, důležité platby a data. Můžete rodičům přiblížit své plány, např. exkurze, ozdravné pobyty. Pokud máte rozmyšlený systém kázeňských postihů, můžete jej zmínit.

Pokud má žák za stejný prohřešek jako je zapomínání, rušení výuky a nerespektování pokynů 3 poznámky, dostane napomenutí třídního učitele. Pokud žák závažně poruší školní řád, např. napadení žáka, může dostat rovnou ředitelskou důtku.

Pročtěte si školní řád a připomeňte rodičům důležité body:

  • Jak omlouvat hodiny a do kdy
  • Příchody a odchody dětí do školy
  • Vztah vaší školy k používání mobilních telefonů
  • Povinnosti rodičů
  • Počet známek nutných ke klasifikaci

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using