Blokové programování Ozobota

Jak naprogramovat Ozobota pomocí blokového programování? Lze blokové programování použít i na prvním stupni? V tomto příspěvku si ukážeme, jak na základy programování s Ozobotem. Představím své zkušenosti.

Oblast RVP (2021): Algoritmizace a programování

Ročník: 5

1. hodina

Cíle:

 • seznámí se s prostředím blokového programování Ozoblockly
 • sestaví a přečte kód
 • interpretuje kód a ověří interpretaci pomocí simulace
 • opraví kód

Prostředí: Shape Stracker 1 na Ozobot Games

Ozobot Games - Shape Tracker 1

Prostředí obsahuje 10 úrovní s úkoly, jejichž obtížnost graduje. Žáci používají základní příkazy pro směr jízdy a rozsvícení žárovky. Program je možné nahrát i do Ozobota. Nicméně při první hodině bych to nedoporučovala. Program ověří, zda žák správně naprogramoval úlohu. Nevýhodou je, že program je pouze v anglickém jazyce.

Někteří žáci mají s programováním zkušenosti. Pravděpodobně budou rychlejší než ostatní. Lze jim tedy zadat pokračování v podobě Shaper Tracker 2 nebo Ozo Town.

2. hodina

Cíle:

 • Nahrání programu do Ozobota
 • Spuštění programu
 • Ověření funkčnosti programu.

Prostředí: Ozobot Simulator (EN), Ozobot Editor (CZ)

Vytvořte jednoduchý program dle zadání, který si všichni nahrajete do Ozobota. Otestujete, zda umíte program nahrát a spustit. Například z následujících bloků vytvořte určený program (viz obrázek níže).

Nahrání programu do Ozobota není zcela lehká záležitost pro žáky 5. ročníku. Ozobota je nejprve nutné kalibrovat (video níže). Ujistěte se, že jas obrazovky (monitoru/tabletu) je na maximu.

Osobně doporučuji tuto hodinu nechat na dětech, co za další programy vytvoří, počítejte, že použijí světlo „diskotéka, vánoční světýlka nebo policie“. Tyto efekty velmi natahují délku nahrávání programu.

3. hodina

Cíle:

 • Dle zadání vytvořit program
 • Nahrání programu do Ozobota
 • Ověření funkčnosti programu
 • Opravení chyb

Konkrétní zadání můžete získat níže.

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using