První hodiny Scratch na 2. stupni

V novém RVP informatiky je kladen velký důraz na algoritmizaci a programování. Problém nastává, pokud osmák má programovat a nikdy předtím to nedělal. Jak děti rychle naučit programovat a myslet jako programátor?

Z osobní zkušenosti se mi osvědčili projekty. Tedy něco, na čem pracujete více hodin. Děti mám do prostředí Scratch.mit.edu zaregistrovány. Neřeší tak problém s ukládáním. Všechny projekty mají uloženy pod svým profilem. Zároveň v pozdějších lekcích mohou díky tomu spolupracovat na jednom projektu.

Co by děti měly umět předtím, než se vrhnou do programování ve Scratch? V podstatě potřebují umět pouze pracovat s počítačem. Ideálně by měli vědět, že program je sled příkazů a že je čteme postupně (nikoliv nahodile).

Jak jsem začala?

První hodinu jsme si představili prostředí a jeho nastavení. Cílem bylo:

 • seznámit žáka s prostředím aplikace (jazyk, název projektu, bloky, pracovní plocha, ukázka)
 • žák umí přidat postavu a pracovat s ní
 • žák naprogramuje dvě postavy
 • žák nastaví pozadí
 • žák nastaví počátek programu a umí ho spustit
 • žák naprogramuje postavy tak, aby postavy nemluvili současně
 • žák upraví kostým (vzhled) postavě a použije ho v programu

Vybrala jsem projekt, jehož zadáním bylo: Vytvoř scénku, kde se baví dvě postavy (obsahuje alespoň 4 bubliny). Dialog nesmí obsahovat vulgarismy nebo sexuální či urážlivou tématiku. U jedné z postav změň vzhled.

Odkaz na projekt: https://scratch.mit.edu/projects/623603800

Použila jsem bloky „po kliknutí (start)“, bublinu, zvuk, čekej. Pro mne byla důležitá volnost. Nechat děti vybrat pozadí, postavy i dialog.

2. hodina

Cíle:

 • ukotvení znalostí z minulé lekce
  • žák umí přidat postavu a pracovat s ní
  • žák naprogramuje dvě postavy
  • žák nastaví pozadí
  • žák naprogramuje postavy tak, aby postavy nemluvili současně
  • žák upraví kostým (vzhled) postavě a použije ho v programu
 • žák změní kostým postavy v průběhu příběhu

Zadání pro 2. hodinu: Vytvořte scénku s čarodějem a (libovolnou) postavou. Nastavte libovolné pozadí. Postava požádá čaroděje o to, aby mu přičaroval klobouk, změnil mu šaty, apod. Čaroděj kouzlí a změní kostým druhé postavě.

Zadání pro 3. hodinu: postava začne létat (levitovat).

Odkaz na projekt: https://scratch.mit.edu/projects/631779063

Další hodiny

Dle uvážení a podle třídy bych volila následující témata:

 • Vlastní příběh se změnou pozadí (6. třída)
 • postava chodí (6-7. třída) s blokem opakuj
 • kvíz (8. – 9. třída) – podmínky, otázka, porovnávání, vlastní bloky

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using