Výzdoba třídy: pro lenochy

Při výzdobě třídy můžeme rozdělit učitele na 3 základní skupiny. První skupinou jsou učitelé, kteří třídu vůbec nezdobí. Druhou skupinou jsou učitelé, kteří třídu vyzdobí obrázky žáků. Třetí skupinou jsou ti, kteří si třídu vyzdobí vlastní tvorbou. V tomto článku se dozvíte, jak můžete s malým úsilím vyzdobit třídu.

Řiď a organizuj

V žádném případě neodsuzuji někoho, kdo si třídu vyzdobit nechce a tento úkol přehodí na děti. Vlastně proč nenechat děti, aby převzaly zodpovědnost a neujaly se výzdoby sami? Vždyť na tom není nic zlého. Výtvarné cítění a smysl pro design nemá přece každý. Nicméně, určitě by třída neměla zůstat prázdná, proto je fajn děti zaúkolovat. Ony totiž sami od sebe třídu vyzdobovat nebudou, pokud k tomu nejsou vedené (z domova nebo z prvního stupně).

Zaúkoluj každého!

Každé dítě má pro něco vlohy, proto je důležité, aby si děti role vybraly sami. Role si dokonce mohou vymyslet sami. Pokud neví, můžeme jim dát například vybrat. Můžeme mít skupinu pečující o květiny, nástěnku, pořádek, tabuli, srovnávače lavic, zavírače oken, atd. Určením (vybráním) povinnosti děti vedeme k zodpovědnosti. Důležité je, aby svou roli znal každý. Je fajn vyvěsit někam seznam s povinnostmi a jejich vykonavateli (poznámka: Nezapomeňte, že podle GDPR nepište ke jménům příjmení. Postačí něco jako „Zalévání květin: Jana, Honza, Markéta, Bořek“.)

Líbí se mi myšlenka, že si děti do třídy přinesou vlastní květinu, tu si poté na konci roku odnesou domu. Aby třída nevypadala jako džungle, můžeme třeba určit druh rostliny. Ve slunné třídě budeme chtít mít na parapetech kaktusy. V třídě, která je tmavá zas budeme chtít mít rostliny, které nevyžadují světlo. Když s vyhledáváním nechceme ztrácet čas, můžeme opět úkol zadat datem: Vyhledejte pokojové rostliny, které se pěstují ve stínu a dají se nakoupit do 150 Kč. Utvořte trojice a takovou rostlinu pořiďte.

Zamysli se nad konceptem

Když už věnuji těch několik minut přemýšlením nad tím, jak zorganizují třídu, mohu tuto myšlenku dovézt ještě dál. V případě, že přenechávám veškerou iniciativu dětem, jim jí nechte i ve vymýšlení konceptu.

Každá třída vypadá lépe, pokud je výzdoba jednotná. Tuhle informaci je dobré sdělit dětem a ukázat jim příklad.

Příklad: Je dobré se dohodnout na tom v jakých barvách třída bude vyzdobena (max. 3). Dejme tomu, že se třída rozhodne pro modrou, zelenou a růžovou. Hned můžeme toto navázat na jiné úkoly.

  • Ve třídě máme kaktusy, barva květináče bude modrá.
  • Papírové pořadače budou v zelené barvě.
  • Nakreslete obrázky kaktusů.

Samozřejmě výzdoba může být i jinak tématicky zaměřená a to například na Harry Potter, Pokémon, Minecraft, aj.

Urči deadline

Nakonec je dobré určit deadline. Opět je to spíše na filosofii učitele, jak toto nastaví. Nechá opět udělat časový plán žáky nebo bude direktivní a řekne jim ho sám.

Tipy pro další skupiny učitelů se dozvíte v dalších článcích.

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using