Nástroje pro rýsování online

Téměř celý rok učíme distančně. Vyučovat algebru a aritmetiku již pro nás není takový problém, zvlášť pokud používáme grafický tablet místo myši. Jenže, v čem učit geometrii?

Strategie odkládání geometrie na dobu, kdy budeme s dětmi ve škole se zdá být v poslední době trochu neúčinná. Nevíme, kdy děti druhého stupně půjdou opět do školy. Začala jsem tedy hledat online nástroje pro výuku geometrie.

Geogebra

Mnoho z nás zná program Geogebra. Geogebru mám ráda pro práci s grafy, geometrickými simulacemi a podobně. Je to nástroj online a zdarma! Navíc má i verzi pro počítače nebo tablety.

Jenže problém nastane, když máte dětem v 6. třídě ukazovat práci s úhly, jak je mají narýsovat. V sedmé a osmé třídě je zase problém práce s kružítkem. Pro tuhle práci Geogebra rozhodně ideální není. Na druhou stranu bych jí zvolila pro práci v mříži.

SmartNotebook a ActivInspire

Hledala jsem programy, kde lze použít kružítko, pravítko a úhloměr. Našla jsem dva programy, které jsou licencované. Pokud máte chytrou tabuli ve škole, měli byste mít jeden z těchto programů k dispozici.

V obou programech lze spustit matematický mód a rýsovat. Chce to chvilku cviku. Z počátku jsem měla problém hlavně s kružítkem a pravítky. Lépe se mi pracovalo s nástroji v ActivInspire. Jenže plochu na kterou rýsujete (3:4) nelze rozšířit. Na druhou stranu skvělá plocha je v SmartNotebook, ale s nástroji se pracuje hůře.

MathsPad.co.uk

Poslední nástroj je v angličtině. Je online a zdarma! Naleznete ho na webu www.mathspad.co.uk Skvěle se pracuje s kružítkem i pravítkem. Nicméně program má jednu nevýhodu. Nelze z něj exportovat obrázky, pokud si omylem smažete plochu, nelze krok vrátit zpět.

Náročná je práce s kružítkem. Chce to trochu cviku, než zjistíte, jak s ním pohybovat, malovat a fixovat vzdálenost. Na to jsem natočila video.

Další příspěvky

Učím již pátým rokem na druhém stupni ZŠ v Praze matematiku a informatiku. Učení je mým koníčkem. Tento blog jsem založila proto, abych se podělila se začínajícími učiteli o své (ne)zkušenosti.

Hledat na blogu

Didaktické materiály

Hra s  Ozoboty: Děti dostanou mapu města, losují kartičky odkud kam má Ozobot dojet. Cestu poté naprogramují.

Výzdoba třídy: Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, plochy a času.

Zápisník učitele 2024 © - inspirace pro začínající učitele | using